علوم تجربی

آموزش آنلاین علوم تجربی در کلاس مجازی برای اولین بار در کشور

آموزش آنلاین علوم تجربی در کلاس مجازی برای اولین بار در کشور

علوم تجربی
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مخلوط ها درزندگی ما نقش ویژه ای را بر عهده دارند. بسیاری از خوراکی ها یی که می خوریم مانند

شیر، سالاد و غذاهای مختلف به حالت مخلوط هستند. اصولا زنده ماندن آدمی بستگی به وجود مخلوط

دارد.

دریک مخلوط ، هر ماده خاصیت های خود را حفظ می کند . در محیط اطراف ما مخلوط های فراوانی

وجود دارند به طوری که می توان گفت بیش تر مواد اطراف ما به حالت مخطوط هستند جداکردن اجزای

یک مخلوط از هم ، گاهی خیلی آسان است مثلا جداکردن مواد تشکیل دهنده آجیل از یکدیگر کار بسیار

آسانی است.اما گاهی جدا کردن اجزای مخلوط مشکل تر است، مثلا اگر شکر و نمک را با هم مخلوط

کنیم گرچه خواص هریک از مواد عوض نمی شوند اما جدا کردن آن ها از هم بسیار مشکل خواهد بود.

مخلوط از دویا چند ماده ی مختلف تشکیل شده آمیخته شده که با هم آمیخته شده اند و خواص خود را

حفظ کرده اند.

کلاس مجازی علوم تجربی(اولین کلاس آنلاین علوم تجربی)

بیش تر مواد در طبیعت به صورت مخلوط هستند. چون خالص ترین مواد نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی

از برخی مواد دیگر را به همراه دارند که به این مواد همراه، ناخالصی می گویند.

خون ، شیر، خاک ، هوا ، مه ، نفت خام ، شیشه ، زغال سنگ ، مرکب (جوهر) ، سرکه ، فولاد، چدن،

برنج ، آب رودخانه ، آب گل آلود ، موزاییک ، چوب ، نوشابه ، کاغذ ، شربت ، دود ، آب لوله کشی ، طلای

زینتی، آب هویج .و... مواردی از مخلوط ها می باشند.

خون مواد غذایی و اکسیژن را با خود به سلول حمل می کند و مواد زاید را از سلول ها دفع می نماید،

نفت خام مخلوطی لز هیدروکربن ها است ، شیشه مخلوطی از ماسه ، آهک و کربنات سدیم است ،

مه مخلوط ذرات ریز آب در هوا است ، هوا مخلوطی از گازهای اکسیژن ، نیتروژن ، کربن دی اکسید،

بخار آب . و... می باشد.

انواع مخلوط ها:

مخلوط ها دو نوع هستند: ۱- مخلوط های معلق (نا همگن)

۲- مخلوط های یکنواخت (محلول یا همگن )

۱-مخلوط های معلق ( ناهمگن):به مخلوطی می گویندکه اجزای سازنده ی آن به طور یک نواخت در همه جا پخش نشده اند و در بیش تر موارد نیز می توان همه یا شماری از اجزای مخلوط را به آسانی تشخیص داد. پس دو ویژگی مخلوط های معلق

عبارت اند از : الف) قابل تشخیص بودن اجزا      ب)پخش غیر یکنواخت هر جز

مخلوط معلق ( ناهمگن )ُ نوعی از مخلوط مواد است که در آن ماده ای بدون آن که درماده ی دیگر حل شده باشددرآن معلق است در مخلوط های مایع در مایع با گذشت زمان ُ یکی از مایعات رونشین می شود ( مانند مخلوط معلق روغن و آب ) ودرمخلوط های جامد در مایع ُ ماده ی جامدته نشین می شود.( مانند مخلوط معلق نشاسته در آب )

مخلوط های معلق( ناهمگن ) دارای انواعی هستند:

۱- مخلوط معلق جامد در مایع مانند نشاسته درآب ُ گچ در آب ُ آهک در آب ُ آب گل آلود

۲- مخلوط معلق مایع در مایع مانند روغن در آب ُ مخلوط روغن زیتون و آب ُ مخلوط نفت و آب ُ مخلوط چربی در شیر.

۳- مخلوط معلق جامد در گاز مانند دود در هوا و یا گردو غبار در هوا.

مخلوط های معلق جامد در مایع و جامد در گاز پس از مدتی ته نشین می گردند. در صورتی که مخلوط های معلق مایع در مایع رونشین می شوند.( مانند خامه که چربی شیر است .)

۴- مخلوط معلق جامد در جامد مانند مخلوط شکر و نمک ُ ماسه و شن ُ براده آهن در نمک ُ قند و شکر

۲- مخلوط های یک نواخت ( محلول یا همگن ) : نوعی دیگر از مخلوط هستند که در آن ها اجزای سازنده به طوز یکنواخت درهمه جا پخش شده اند و نمی توان اجزای محلول را به آسانی از یک دیگر تشخیص داد. به مخلوط های همگن ُ محلول هم می گویند. محلول مانند هر مخلوط دیگری حداقل از دو جز تشکیل می شود. حلال و حل شونده. حلال است که حل شونده را در خود حل می کند.

هر محلولیُ مخلوط است ولی هر مخلوطی محلول نیست.پس محلول نوع خاصی از مخلوط است که ته نشین یا رونشین نمی شود و ماده حل شده به طوریکنواخت در حلال پراکنده شده و به همراه حلال از صافی عبور می کندُ محلول ها زلال و شفاف اند و نور را به خوبی عبور می دهندو مسیر عبورنوردرآن مشخص نیست و با مشاهده کردن به مخلوط بودن آن نمی توان پی برد.

انواع محلول ها عبارت اند از:

الف) محلول جامد در جامد: محلول های جامد در جامد را آلیاژ می نامند. فولاد از مهمترین انواع آلیاژ هااست که مخلوط آهن و کربن می باشد. از محلول های جامد در جامد ُ طلای زینتی ( طلا ُ نقره ُ مس ) ُ چدن ُ برنج و ... را می توان نام برد. چدن نیز آلیاژی از آهن و کربن است. اما در صد کربن آن از فولاد بیشتر است و سیم لحیم ُ آلیاژی است که ۵۰ درصد آن قلع و ۵۰ درصد آن سرب می باشد.

ب) محلول جامد در مایع:برای محلول جامد در مایع مثال ها فراوان است . نمک در آبُ شکردرآب ُ قیردرنفت ُ ماده حلال در محلول های جامد در مایع ُ حتما آب نیست ُ مانند قیردرنفت.

ج) محلول مایع در مایع: محلول الکل و آب ( الکل طبی ُ الکل صنعتی ) ُ سرکه ( محلولی از اسید استیک در آب ) ُ گلاب ُ از انواع محلول های مایع در مایع می باشند

د) محلول گاز در مایع:نوشابه ُ یک محلول گاز در مایع است. علت گاز دار بودن و مزه تندو تیز نوشابه این است که در نوشابه ُ مقداری گاز کربن دی اکسید حل شده است.اکسیژن در آب حل می شود و جانداران آب زی از اکسیژن محلول درآب برای تنفس استفاده می کنند.

ه)محلول گاز در گاز:هوا ُ محلولی است که حلال آن نیتروژن و ماده حل شونده آن اکسبژن است.گاز شهری ُ محلولی از متان و چند گاز سوختنی دیگراست و هم چنین گازی که در کپسول های غواصان وجود دارد محلولی از گازهای هلیوم و اکسیژن است.

سوسپانسیون ، مخلوطی شامل ذرات ریز به علاوه ی یک مایع یا یک گاز می باشد. سوسپانسیون ها عمدتاً برحسب اندازه ی ذرات موجود در مخلوط با کلوئیدها و محلول ها تفاوت دارند. ذرات موجود در یک سوسپانسیون اغلب آن قدر بزرگ هستند که برای دیدن آن ها نیازی به بزرگنمایی نمی باشد. و در بسیاری از نمونه های سوسپانسیون ذرات در نهایت در ته ظرف ته نشین می شوند.

در یک کلوئید ذرات دارای سایز میکروسکوپی هستند و معمولاً ته نشین نمی شوند. کوچکترین ذرات ، ذرات موجود در محلول ها هستند که اندازه ی آن ها در حد مولکول ها و اتم ها می باشند.

برخی از داروها ، رنگ ها و دیگر محصولات به صورت یک سوسپانسیون تهیه می شوند. آب گل آلود یک سوسپانسیون طبیعی است .

چند نوع مخلوط باذکر مثال:

 1- مخلوط جامد در جامد مانند: نخود و کشمش

 2- مخلوط جامد در مایع مانند: شکر در آب

 3- مخلوط جامد در گاز مانند: خاک در هوا(گرد و غبار)

 4- مخلوط مایع در مایع مانند: آب در شیر

 5- مخلوط مایع در گاز مانند: نوشابه های گازدار

 6- مخلوط گاز در گاز مانند: هوا(هوا مخلوطی از گازهای مختلف است)

آشنایی با چند آلیاژ (مخلوط همگن جامد در جامد)

 

نام آلیاژ

اجزای مخلوط

ویژگی مهم

برنج
Brass

مس %70، روی %30

سخت تر از مس خالص

برنز
Bronze

مس %90، قلع %10

سخت تر از مس خالص

دُرالامین
duralumin

آلومنیوم %96، مس %4

سخت تر از آلومنیم خالص

فلز لحیم
Solder

قلع %50، سرب %50

نقطه ی ذوب پایین(203)

استیل نرم
Mildsteel

آهن %7/99، کربن %3/0

مقاوم تر و سخت تر از آهن خالص

فولادزنگ نزن
Stainless steel

آهن%70،کرم%20،نیکل%10

سخت تر از آهن خالص ، بدون زنگ زدگی

استیل منگنز
Manganesesteel

آهن%86،منگنز%13،کربن%1

خیلی سخت

آهن خالص

آهن %97، کربن%3

سخت امّا شکننده

 کلاس مجازی آنلاین علوم تجربی

نظرات  (۳۷۸)

آیا برنز خالص است
پاسخ:
نه. آلیاژ
۰۷ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۴ عارفه واثقی سحر
خیلی ممنون جواب هاتون عالی هستند
مرسی از جواب هام یه سوال چگونه میتوان با استفاده از فلز مس آهن یک باطری ساخت  جواب رو میدونم ولی قانع نیشم اگه میشه یک توضیح مختصر بدید
پاسخ:
به وسیله یک الکترولیت که بتونه یون ها رو بین دو فلز جابجا کنه.
مرسی از جواب هام یه سوال چگونه میتوان با استفاده از فلز مس آهن یک باطری ساخت  جواب رو میدونم ولی قانع نیشم اگه میشه یک توضیح مختصر بدید
سلام ببخشید حلال و حل شونده بنزین چیه؟
سلام ایا چای مخلوط است یا خیر؟
میشه بگید ژله چه نوع مخلوطی است؟
ممنون از سایت خوبتون تشکر ولی بیشتر رسیدگی کنید
عاااااالی
در صابون چه مخلوط هایی وجود دارد
ممنون از جوابتان اگه میشه جواب سوالم رابدهید
سلام مرسی از جواب خوبتون یه سوال داشتم ایادمادر میزان حل شدن مواد تاثیر دارد یا خیر لطفا جواب را همراه با توضیح بدهید ممنون میشم
پاسخ:
سلام
با افزایش دما سرعت هر نوع واکنش انحلال اعم از گرماده و گرماگیر بیشتر می شود. این در حالیست که تاثیر دما بر مقدار انحلال ماده ی حل شونده در حلّال بسته به جذب و یا تولید گرما در واکنش، متفاوت است. با این توضیح که افزایش دما در واکنشهای انحلالی گرماگیر باعث می شود حجم بیشتری از ماده ی حل شونده در حلّال حل شود. در صورتی که در واکنش انحلالی گرماده، با افزایش دمای سیستم مقدار کمتری از ماده ی حل شونده در حلّال حل می شود.
لطفا اگه میشه هرچه زود تر جواب سوالم را بدهید که سیب خالص است یا ناخالص آمده دیدم شده ممنون اگه هرچه زود تر جواب بدهید ممنون میشم
پاسخ:
ناخالص
آیا سیب خالص است یا ناخالص
پاسخ:
ناخالص
سلام میشه یک مخلوط جامد در گاز همگن مثال بزنین؟ 

۱۰ خرداد ۹۷ ، ۲۳:۴۵ یه بنده ی خدا
چرا سکه مخلوطه؟؟؟؟؟!
پاسخ:
چون مخلوطی از فلز های مختلفه
مه در هوا چه نوع مخلوطی است
آیا بنزین در نفت نا همگن است؟

۱۹ دی ۹۶ ، ۲۰:۴۵ ناشناسسسس
باسلام آیا هوای آلوده مخلوط همگن است یا ناهمگن
۱۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۱۷ محمد عرفان غضنفری
ایا گلاب یک ترکیب است؟
راههای جلوگیری از گازگرفتگی باکربن مونواکسید رابنویسید؟

سلام ببخشید چای مخلوط همگن  هستش یا ناهمگن؟؟
سلام 
مطالب جالبی داشتید.....
لطفا درباره ی مخلوط نشدن آب با روغن هم مطلب بزارید ...
ممنونم
ایا سرکه و گرانیت خالص هستند
پاسخ:
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF

http://youstone.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA/
یلام من یک سوال داشتم اونم اینکه

ابر جامد است یا گاز

لطفا باتو ضیح
پاسخ:
ابر مخلوط مایع در گاز است و جزو مخلوط های گازی محسوب می شود!
سلام وقتتون بخیر
لطفا بفرمایید دوراه نام ببرید که مشخص شود مخلوط یکنواخت است یا نه
سلام مطالبتون خوب و جامع هستن سوال من اینه در ویژکی محلول ها میگیم که شفاف اند ولی در انواعش مثلا الیاژ ها یا قیر و نفت رو مثال میزنیم در صورتی که شفاف نیستن اینا اگه تو کلاس مطرح کنم کلاس چهارم براشون سردر گمی ایجاد نمیشه اگر ممکنه توضیح بدین یکم 
پاسخ:
با سلام
برای دانش آموزان مقطع ابتدایی نیاز به توضیح ویژگی های محلول ها و... نیست. همین که بتوانند محلول را از مخلوط های ناهمگن تشخیص دهند، به هدف آموزشی مطلوب دست یافته اند.

سلام یک سوال داشتم جوابش چی میشه 
دو راه نام ببرید که با کمک آن میتوان تشخیص داد یک مخلوط یکنواخت است یا نه؟
سلام دانه های قهوه مخلوط هستن؟!؟
پاسخ:
بله
سلام آیا آهن اکسید خالص است؟

پاسخ:
بله.ترکیب است
سلام . ایا خون نوعی کلویید هست ؟
با سلام

لطفا برای دانش آموزانی که درمدارس تیز هوشان درس میخونند مطالب بیشتری بزارید 
معلم ما اینا که هیچی 10 برابر اینا رو هم درس داده اگر به این نظرم توجه کنید ممنون میشم
سلام میخواستم بدونم مخلوط شکر در آب رو چگونه می توانیم جدا کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام ببخشید لیمو خالص؟؟؟؟
۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۸:۵۴ محمد حسین
سلام یه مثال از محلول مایع در جامد و یک مثال از محلول گاز در جامد میخواستم........ با تشکر 

مخلوط گاز در گاز ؟
از  چه لحاظی میگیم مواد خالص از یک نوع ماده تشکیل شده . مثلا میگیم نمک ولی تو نمک کلر هم هست NaCl ؟
چرا به روغن زیتون مخلوط میگویند؟
سلام مطالب خوبیه ولی میشه بگن چوب خالص یا نا خالص 🙂🙂🙂🙂
خوبه ولی زیاد به درد من نخورد اگه میشه بگین که چوب خالص یا نا خالص 
آیا همه ی میوه ها مخلوط اند؟
حلال و حل شونده سکه چیست
برای گاز در گاز به جز هوا میشه؟مثال دیگه ای هم بزنید؟
پاسخ:
کپسول های آتشنشانی، گاز شهری و...
آب دوغ خیار مخلوط جامد در مایع هست؟؟
کیک کشمشی مخلوط جامد در جامد هست؟؟
لطفا سریع جواب بدین
اقا سلام خسته نباشید مرسی از این مطلب من پیش دانشگاهیم رشته ریاضی یه استاد افتاده بهمون مجبورمون کرده اینا رو براش به صورت پی دی اف و پرزنتیشن دربیاریم واثعا کمک کرد و توی منابع اخرمون اسم سایتتونم زدیم چون واجبه
سلام ایا نمک و شکر مخلوط هستند ؟؟؟

اگر هستند چگونه میتوان ان هارا از هم جدا کرد؟؟؟؟
پاسخ:
جداسازی مخلوط ها بر اساس تفاوت های آن ها انجام می شود. فکر کنید ببینید نمک و شکر چه تفاوتی باهم دارند که می شود، این دو را از هم جدا کزد.(راهنمایی: نمک یک ترکیب یونی است ولی شکر یک ترکیب مولکولی!)
سلام
ببخشید سوالی داشتم : چراسیب یک مخلوط حساب می شود؟
لطفاهرچه سریع تر پاسخ بدهید 
باتشکر
پاسخ:
به این سوال در نظرات قبلی پاسخ داده شده است.
باسلام وخسته نباشید ایا سکه خالص است یا مخلوط؟ ممنون میشم پاسخ بدین 
پاسخ:
مخلوط جامد در جامد
آیا شکر مخلوط است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کدام یک محلول شفاف است؟
آهک در آب . کات کبود در آب . نشاسته در آب . یا گوگرد در آب؟ 
آیا نفت مخلوط مایع در مایع است؟
پاسخ:
بله
چرا سیب مخلوط است.
پاسخ:
چون مواد خالص(ترکیبات) فراوانی مانند نشاسته و ... در سیب وجود دارد که همه باهم یک مخلوط رو تشکیل میده!
۱۳ مهر ۹۶ ، ۱۴:۲۰ زینب جوووون
خوب بود سپاس گذارم
ho2چیست
silver برای جوابت فلز پالادیوم میشه
 سلام  میشه مواد سازنده قهوه . روغن زیتون و شامپو رو بگید
چه موادی داخل شامپو و قهوه و صابون و روغن زیتون به کار رفته
حلال و حل شونده سکه چیست؟

می بخشید روغن زیتون و قهوه مخلوط هستند

۰۷ مهر ۹۶ ، ۱۵:۱۶ زهرا قادری
سلام میخواستم بدونم همه میوه ها مخلوط اند چرا؟
ببخشید میشه یه نمونه مایع در جامد بگید؟
سلام . توروخدا کمک کنید . معلم علومم گیر داده ی چیزی گاز در جامد پیدا کنید . هرچی فک میکنم یا هرجا سرچ میکنم به جوابی نمیرسم . خواهش میکنم کمک کنید . اصلا فکرشو میکنم غیر ممکنه
باسلام،چرا سلفر درآب حل نمیشود

میشه چند نمونه سوسپانسیون مثال بزنید ۱۰ میخوام
سلام
شیر چه نوعیه؟ منظورم اینه که همگن یا ناهمگن یا ..
ببخشید ایا بخار اب درهوا یک محلول مایع است؟
Salam bebakhshid aya sib makhlot Aston???

Salam bebakhshid aya sib makhlot Aston???

کدام ازیک موادزیرماده خالص است؟
الف/هوا        ب/آب رودخانه   ت/نمک سدیم کلرید   ث/شربت آلبالو
ایا ژله محلول مایع در جامد است
سیب چه نوع مخلوطیه؟؟ همگن یا ناهمگن؟؟
لطفا یک مخلوط گازدرگاز نام ببرید
پاسخ:
هوا
با عرض سلام و ممنون بابت توضیحات عالیتون❤️
سوالی داشتم:
_ کدام یک از مخلوط های زیر همگن است؟
الف) آب مقطر
ب) شربت آبلیمو
ج) نمک خوراکی
د)دوغ
حالت فیزیکی سرکه چیست
میشه لطفا بگید نفت خام خالص است یا مخلوط و اگر مخلوط استنوع آن چیست؟
پاسخ:
مخلوط مایع در مایع
 میشه چن تا مخلوط مهم را بگید  5 تا
مخلوط همگن و نا همگن چیست لطفا سریع خواب هید
ببخشید جواب ای سوالو به من میگید 
هوا یک محلول است و حلال ان ..........است
سلام می خواستم بدونم 
چه مایه ای آهک رو در خودش حل میکنه؟
سلام متن خیلی خوبی بود اگر می شود راستی چه کار کنیم کخ مخلوط جامد در مایع سریع تر اتفاق بیفتد؟   
مرسی از سایت خوبتون

دمتون گرم عالی

 

۲۳ دی ۹۵ ، ۲۰:۵۳ محمد امین
ایا هر ترکیبی مخلوط است
پاسخ:
ترکیب مخلوط نیست...
لطفا یه مایع در جامد نام ببرید
الکل مخلوط است یا خالص
پاسخ:
اتانول خالص است
میشه لطفا پاسخ من را بدید ایا خون امولوسیون است؟
پاسخ:
نه امولوسیون نیست.
ایاهوامخلوط است؟
پاسخ:
بله.مخلوط همگن
خون امولوسیون است یا سوسپانسیون؟
اب دریا و اب اشامیدنی همگن است یا نه؟

پاسخ:
همگن است
آب و الکل را از چه روشی میشه جدا کرد

پاسخ:
تقطیر 
سلام خسته نباشید.آب  و نشاسته را چگونه از هم جدا میکنند ؟
پاسخ:
با کاغذ صافی
۱۲ دی ۹۵ ، ۱۲:۴۳ امیرجواد
با سلام
آب پرتقال همگن است یا ناهمگن؟اگر ناهمگن است سوسپانسیون است یا کلوئید؟

با تشکر

دوغ ایا مخلوط مایع در مایع است

سلام 
برای مخلوط های گاز در گاز از کدام روش جداسازی استفاده میشود
سلام خسته نباشید ببخشید میشه جواب این سوال رو به من بگید کدام یک از موارد زیر سوسپانسیون است اجیل    شکر   اب نمک    دوغ
پاسخ:
دوغ
با سلام.
تفاوت آلیاژ و مخلوط چیه ؟
پاسخ:
آلیاژ نوعی مخلوط جامد در جامده!
سلام ایا محلول مایع در جامد داریم؟ 
مثل چی؟
پاسخ:
ژل سر
چرا دو قطب همنام آهن ربا را به هم نزدیک می کنیم هم دیگر را دفع می کنند؟و چرا دو قطب ناهمنام را به هم نزدیک می کنیم هم دیگر را جذب می کنند؟ 
پاسخ:
به علت برخی خواص ذرات زیراتمی!
آیا محلول ها مسیر نور را مشخص می کند
پاسخ:
نه! میشه گفت کلویید ها مسیر نور را مشخص می کنند!
سلام 
آیا ابر و مه یک مخلوط مایع در گاز است؟

پاسخ:
بله.قطره های آب معلق در هوا
سلام 
آیا ابر و مه یک مخلوط مایع در گاز است؟

سلام بین چهار گزینه زیر کدام مخلوط یکنواخت نیست؟ ۱)شیر و شکر ۲)آرد و شکر ۳)جوهر و آب ۴)الکل و آب  از آن جاییکه مخلوط یکنواخت همان محلول است من میگویم جواب گزینه دو است ولی معلم پسرم گزینه چهار را درست میداند و میگوید در این سوال منظورش الکل صنعتی بوده 
پاسخ:
جواب گزینه دو است.
سلام میشه بگید براای جداسازی مخلوط گاز در گاز از چه روشی استفاده میشه ؟
پاسخ:
روش های جداسازی گازها:
1- روش تقطیر سرمایشی
2- روش غشایی
3- استفاده از جذب سطحی
۱۸ آذر ۹۵ ، ۱۷:۵۹ محمد صادق
سلام . خیلی ممنون از توضیحات عالی شما ..... اگر ممکنه میخاستم بدونم ترکیب کردن شیر و سرکه چه نوع مخلوطی رو بوجود میاره
همگن یا نا همگن یا سوسپانسیون
ممنون میشم جواب بدین
سلام وخسته نباشید به دوستان گل ببخشید میخواستم ببینم فرق بین ماده مرکب و محلول چیه؟
سلام شکر و آهک رو با زدن گاز co2 میتوان جدا کرد 
باسلام.ازمخلوط های مایع درجامدمی توان پوست پرتقال،خمیرنانوایی،بتن،گچ و.....وازمخلوط های گازدرجامدمی توان پنیرلیقوان،بازهم پوست پرتقال و...نام برد.
سلام خیلی ممنون بابت مطالب اموزنده میشه کلوعید و ویژگی کلوعید و مشخصاتش رو بگین و بگین که از چه نوع مخلوطیه و چیه ، ممنون
۲۲ آبان ۹۵ ، ۲۱:۲۴ نغمه اسماعیلی
نام چند مخلوط همگن و ناهمگن را بگویید.
لطفا همه ی چیز های ممکن را بنویسید
چگونه میشه شکر رو از آهک جدا کرد بگونه ای که هر دو رو داشته باشیم
بالاخره چی شد قهوه و چای خالص اند یا مخلوط چرا لطفا سریع جواب بدید
پاسخ:
مخلوط
سلام ببخشیدمخلوط گاز درگاز چیه؟؟؟؟ 
اگه می گفت که مثلا آلیاز برنج همگن یا نه خیلی بهتر می شد
ببخشید میخواستم بگم  مخلوط مایع در مایع  حلال کدومه حل شونده کدوم??
پاسخ:
هر کدوم مقدارش بیشتر باشه، حلاله!
ببخشید حلال و حل شونده سکه طلا چیست؟
پاسخ:
هر کدوم مقدارش بیشتر باشه حلال محسوب میشه!
جامد در جامد جامد در مایع مایع در مایع گاز در گاز هوا
ممنون خوب بود ولی لطفا برای مخلوط های ناهمگن مثال بیشتری بگید و گسترده تر توضیح بدید تمام توضیحات شما تو مدرسه گفته شده.
در ضمن من کلاس هتمی ام تو مدرسه ی تیزهوشان به همین دلیل خیلی بیش تر از این ها توضیح داده شده.من به مطالب جدیدی نیاز دارم کارم با اینا ره نمی افته لطفا مطالبتون رو وسیع تر کنین.
ممنونم از سایت خوبتون.
درکدام واکنش شیمیایی می توان گفت که این واکنش مایع در جامد است منون میشم اگه تا 2یا3 روز دیگه جوابم رو بگین 
پاسخ:
مجموعه واکنش هایی که برای تولید آمالگام در دندانپزشکی ، انجام می دهند!
یا واکنش اسید های خیلی قوی با مواد جامد !
سلام
 نوشابه یک مخلوط یکنواخت است یا غیر یکنواخت؟
ممنونم

باسلام

همه چیز عالیه

میشه بگین مخلوط روغن زیتون چه میشه؟

ببخشید بنزین حالت فیزیکی اش چیه 
پاسخ:
بنزین در دمای معمولی مایع است.
با تشکر بسیار مفید و آموزنده بود
قهوه مخوطی از چیست؟
روغن زیتون مخلوطی از چیست؟
شامپو مخلوطی از چیست؟
صابون مخلوطی از چیست؟
مواد تشکیل دهنده قهوه چیست
چ
قهوه مخلوطه دلیلش چیه ؟؟
ببخشید نفت حلال یا حل شونده
بیشتر مطلب میخوام لطفا توی جوابت مخلوط های بیشتر بگو
تفاوت های مخلوط همگن و ناهمگن ؟؟
قهوه نوشیدنی محلوله.
خاکشیر سوسپانسیونه.
شیر کلوییده 
مه هم کلوییده(مایع در گاز)
دود کلوییده جامد در گازه.
خون هم به طور کلی کلوییده ... اما پلاسمای خون محلول(اب به اضافه انواع مواد از جمله گلوکز و هورمون ها مثه ادرنالینو انسولینو ... و پروتیین ها مثه پادتن)
موادی که جنسشون حالت چربی داره تو اب حل نمیشن.
صابون هم می تونه چربی رو تو خودش حل کنه هم با اب ترکیب شه
ن خود اون قهوه

لطفا سوال باشه

سلام ببخشید
حالت فیزیکی بنزین چیست؟
ممنون میشم اگه جواب بدین
پاسخ:
مایع
سلام ببخشید
حالت فیزیکی بنزین چیست؟
ممنون میشم اگه جواب بدین
ایا مخلوط هاهمیشه از چند ماده ی جامدتشکیل می شوند  چرا
پاسخ:
نه.مخلوط آب و روغن. هر دو مایع هستند.
سلام ببخشید
1- میخواستم بدونم شیری که چربی داره جامد در مایع است یا نه ؟؟؟؟  
2- نمک در دمای 30 درجه و 60 درجه به یک مقدار در اب حل میشود ؟؟؟
3- مخلوط مایع در مایع محلول هم هست ؟؟؟؟
سلام
2 تا سوال داشتم لطفا جوابمو بدید فردا باید جوابو ببرم مدرسه
1:دوغ چه مخلوطیه؟(همراه توضیح)
2: آب فاسد شده تغییر شیمیایه یا فیزیکی؟(همراه توضیح)
شیر مخلوط همگن نیست چون اجزاش قابل تشخیصه!!!!!!!!!ما میتونیم چربی شیرو ک روی مواد دیگه می ایسته ببینیم
یه سوالی داشتم اینکه اگر روی یک کاغذ صافی مقداری پودر نشاسته داشته باشیم و روی اون آب بریزیم(چه سرد و چه گرم) آیا پودر نشاسته همچنان روی گاغذ صافی میمونه یا تو آب حل میشه و از صافی رد میشه و دیگه نشاسته نمیمونه؟
پاسخ:
  • شیر هم انواعی داره ولی در کل پاسخ شما صحیح تره!
  • نشاسته روی صافی باقی می ماند!

سلام توروخدا جواب بدهید من هرچی میگردم اصلا پیدا نمیشه (میشه بگید مواد سازنده قهوه چیه؟ منظورم مخلوط قهوه است؟؟) خواهش میکنم جواب بدین من حتمابایداین تحقیق روببرم مدرسه
پاسخ:
سوالتون مبهمه! دانه های قهوه یا اون قهوه ای که میخورن؟
یک مخلوط همگن جامد در گاز و یک مخلوط همگن مایع در جامد
پاسخ:
نظرات بقیه رو بخونید
سلام ببخشید میشه بگوید موادسازنده قهوه چی؟ منظورم اینه که ازچه مخلوطی تشکیل شده؟؟؟ 
چرا چسب جامد در میعه؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
چون برای ساختن چسب مایع (و خمیری) از پودر مواد مختلف که جامد است استفاده میشه!
سلام،وقتتان بخیر.آبلیمو مخلوط جامد در مایع است،میشه اجزایی تشکیل دهنده اش رو بگین؟
به درد نخور بود    
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
اه
ببخشید میشه بگید چرا قهوه و روغن زیتون یک مخلوطه ؟موادسازندشون رو میشه بگید ممنون.
ممنون مطالب جالبی بود

سلام ممنون از مطالب خوبتون.
لطفا بگوید قهوه  ،روغن زیتون ، صابون و شامپو مخلوط هستند؟چرا؟
ممنون میشم اگه سریع پاسخ بدید.

پاسخ:
مخلوط هستند. چراش رو باید خودتون تحقیق کنید!
سلام ممنون از مطالب خوبتون.
لطفا بگوید قهوه  ،روغن زیتون ، صابون و شامپو مخلوط هستند؟چرا؟

ببخشید چطوری میشه اب رو از روغن جدا کنیم
پاسخ:
با قیف دکانتور
سلام میشه یه محلول گاز درجامد مثال بزنید
پاسخ:
پاسخ نظرات دانش آموزان دیگر رو بخونید.
باسلام خدمت شما دوستان عزیز ممنون از وبلاگ بسیار خوبتون من واقعا خوشم اومد مرسی
۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۵:۳۹ رضا و فاطمه
لطفا بگید که شر مخلوط همگنه یا ناهمگن وچرا
پاسخ:
همگن بودن دو شرط دارد : 1- پخش یکنواخت اجزا 2- غیر قابل تشخیص بودن اجزا
شیر خالص هر دو شرط را دارد، پس همگن است. شیر دارای چربی  مخلوط  ناهمگن است!
۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۱۹ دانش آموز
((سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون ))
یک سوال داشتم :
وقتی 25 سی سی الکل را  در 10 سی سی آب حل می کنیم محلول حاصل برابر با 35 میلی لیتر است یا بیشتر یا کمتر ؟
ممنون میشوم اگه جواب بدید ...چند ویژگی مخلوط هارو میتونین بگین

در سکه طلا ...


حلال -طلا می باشد
حل شونده - نقره و مس ...
      طلا            91.6%   

7%        نقره و مس

درجواب خانمی به اسم پرستو
پاسخ:
تشکر
سلام .بسیارممنون از مطالب شما ...لطفا به این سوال بنده پاسخ بدید ...


در ...............مرزمیان مواد قابل تشخیص ............. .

ماده خالص -است
مخلوط همگن- نیست
مخلوط همگن - است
مخلوط ها -نیست ...

کدوم یک از گزینه هاست ؟
ٔسلام ساختار  مواد چگونه روی خاصیت مواد تاثیر می گذارد؟
در واقع محلول گاز در جامد وجود داره و اون هم هیدروژن در پالادیم هستش اطلاعات غلط ندین لطفا
پاسخ:
با سلام و تشکر
خوشحال می شوم بقیه دانش آموزان هم مطالب وبلاگ را نقد کنند و به چالش بکشند.
محلول هیدروژن در پالادیوم وجود ندارد ! ماده ای که از دو نوع اتم مختلف ساخته شده باشد، ترکیب نام دارد. هیدروژن و پالادیوم  هر دو عنصر هستند و ترکیب آن ها احتمالا تشکیل پالادیوم هیدرید می دهد. در ضمن، با فرض اینکه مخلوط باشد(که نیست)، به مخلوط همگن، محلول می گویند، پس ماده ای ((محلول)) به حساب می آید که شرایط همگن شدن را داشته باشد، در غیر این صورت مخلوط ناهمگن خواهد بود!
سلام.ببخشید به من تحقیقی درباره اینکه چرا روغن زیتون و قهوه مخلوط هستند داده شده.من هرچی توی این سایت و اون وبلاگ و کتاب و .................. هرچی میگردم چواب پیدا نمیکنم. شما میتونید برای من توضیح بدید ؟یا حداقل جواب سوال رو؟ خواهش میکنم.
پاسخ:
مواد مخلوط (ناخالص) موادی هستند که خود از دو یا چند نوع ماده خالص، تشکیل شده باشد. روغن زیتون و قهوه و انواع میوه و گیاهان و درختان و ... همه از مواد مختلفی تشکیل شده اند و مخلوط محسوب می شوند. اما اینکه از چه موادی تشکیل شده اند، باید اطلاعات زیادی درباره مواد آلی و طبیعی جمع آوری کنید تا به پاسخ مناسب برسید.
عالی بود. ممنون


مرسی
خیلی عالیی.
فقط یه سوال نوشابه همگن یا ناهمگن
سلام.مرسی از مطالب خوبتون. یه خواهش! اگه میشه روش جدا کردن چند تا مخلوط  رو بگین . با تشکر
سللم فوق العاده اید 
بسیار متشکرم کامل جامع و به درد بخور بود
سلام میشه لطفا یه محلول مایع در جامد رو سریع بگید؟من نمیتونم وارد سایت بشم
یک مخلوط ناهمگن مایع در جامد میخواستم
سلام حل شونده در سکه طلا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حل شونده نوشابه چیه؟
۱۱ مهر ۹۵ ، ۱۹:۱۰ صبا آسوده
مررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی بود
حلال و حل شونده سکه طلا چیست
سلام خواهش میکنم مواد سازنده ی روغن زیتون را برای بگذارید
در پاسخ به آرشینا
آرشینا جان عزیزم مثال مخلوط گاز در مایع حباب توی ژل مو یا حباب در شامپوئه
۱۰ مهر ۹۵ ، ۲۱:۰۷ دانش آموز
((سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون ))
یک سوال داشتم :
وقتی 25 سی سی را  در 10 سی سی آب حل می کنیم محلول حاصل برابر با 35 میلی لیتر است یا بیشتر یا کمتر ؟
ممنون میشوم اگه جواب بدید ...
سلام میشه سوسپانسیون چند مورد مثال بزنید فقط سریع 
سلام ممنون از مطالب خوبتون و صبوریتون .
مواد سازنده ی کپسول چیست ؟؟ میشه زودتر جواب بدین لطفا !
لطفا نوع مخلوط قهوه را بگویید
مواد سازنده برنج را لطفا اراعه دهید با تشکر
سلام 
یه سوال دارم هر چه سریع تر جواب بدید، تو رو خدا ،
دیوونه شدم از دست معلمم 
چندتا مثال بزنید برای محلول مایع در جامد 
ممنون میشم اگه زود جواب بدید فوریه فوریییییییییییی
پاسخ:
به لینک زیر مراجعه کنید .
http://oloometajrobi.blog.ir/post/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7
لطفا 
مخلوط غیر همگن گاز در مایع
و " "        "" گاز در گاز مثال بزنید
مواد سازنده ی مخلوط قهوه رو لطفا بگین
سلام...ببخشید سوپ جو چه نوع مخلوطیه؟؟
سلام میشه لطف کنید مواد سازنده قهوه هم بذارید ؟
به مخلوط ناهمگن مایع در مایع چه می‌گویند؟
سلام میشه انواع مخلوط ناهمگن رو بگید
پاسخ:

مخلوط های معلق( ناهمگن ) دارای انواعی هستند:

۱- مخلوط معلق جامد در مایع مانند نشاسته درآب ُ گچ در آب ُ آهک در آب ُ آب گل آلود

۲- مخلوط معلق مایع در مایع مانند روغن در آب ُ مخلوط روغن زیتون و آب ُ مخلوط نفت و آب ُ مخلوط چربی در شیر.

۳- مخلوط معلق جامد در گاز مانند دود در هوا و یا گردو غبار در هوا.

مخلوط های معلق جامد در مایع و جامد در گاز پس از مدتی ته نشین می گردند. در صورتی که مخلوط های معلق مایع در مایع رونشین می شوند.( مانند خامه که چربی شیر است .)

۴- مخلوط معلق جامد در جامد مانند مخلوط شکر و نمک ُ ماسه و شن ُ براده آهن در نمک ُ قند و شکر

سلام لطفا بگید قهوه ازچه تشکیل شده است
پاسخ:
به لینک زیر مراجعه نمایید :
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87

مخلوط مه در ابر چه نوع مخلوطی است ؟
پاسخ:
چیزی به نام مهر در ابر وجود ندارد. پاسخ سوالاتتون رو در نظرات سایر دانش آموزان میتونید پیدا کنید.
مواد سازنده قهوه چیست
مخلوط مایع در جامد وجود داره
سکه مخلوطه؟
پاسخ:
بله. مخلوط جامد در جامد !
سلام ممنون میشم من رو راهنمایی کنید ممکنه واسه محلول های گاز در جامد_مایع در گاز و جامد در گاز مثال هایی بزنید.
ممنون میشم
پاسخ:
گاز در جامد = حباب های داخل صابون ،گاز های موجود در داخل سنگ های آتشفشانی مانند سنگ پا و ...( توجه داشته باشید که اینها محلول همگن نیستند! برای گاز در جامد، محلولی وجود ندارد ! )
جامد در گاز = ذرات گرد و غبار در هوا
مایع در گاز = ابر ، مه و ...
سلام ببخشید حلال حل شونده سکه طلا نوشابه و کپسول اکسیژن چیه
عالی بود
سلام من مثالی برای  مایع در جامد و گاز در جامد می خواستم
۰۵ مهر ۹۵ ، ۲۱:۳۳ نگین بلوطی
سلام ،واقعا عالی بود فقط مطمئنید  که محلول نمک در آب کدر است؟
پاسخ:
میتونید امتحان کنید ! نور چراغ قوه یا لیزر را از آب نمک عبور دهید و خودتان ببینید که نور به صورت کامل عبور می کند یا نه !
سلام ی سوال میخواستم بدونم سکه پولی 10تومانی200تومانی و....مواد تشکیل دهنده اش اهن و چه چیزی است؟ خواهشن جواب بدید
پاسخ:
آلیاژی از فلزات مختلف مانند مس و روی و نیکل و ...
سلام مطالبتون عالی بود خیلی خوبه مخصوصا برای بچه های راه نمای پایه هشتم خوبه درباره اتم ها هم بزارین 

slm

khob bod mamnon

سلام سیب همگن است یا ناهمگن؟
عالی بود خیلی به دردم خورد .ممنون.
آب نمک محلول است یا مخلوط ؟
با سلام و تشکر از توضیحات جنابعالی
در قسمت توضیحات شما فرمودید نشاسته در آب مخلوط معلق جامد در مایع است.اما در قسمت پرسش و پاسخ نوشتید که نشاسته در آب داغ به خوبی محلول است و در آب سرد کمتر حل می شود اما نامحلول نیست.
لطف کنید در مورد حلالیت نشاسته در آب بیشتر توضیح دهید.
پاسخ:
سلام و تشکر از دقت شما
وقتی ما از حالتی صحبت می کنیم مانند مایع و گاز و .... منظورمان در دمای اتاق است. مانند آب در دمای 25 درجه. نشاسته هم در آب 25 درجه کمتر حل می شود.
کپسول هوا چه حالت فیزیکی دارد؟
سلام پخش غیر یکنواخت یک جز 
یعنی چی؟
ممنون میشم توضیح بدین مرسی😊
پاسخ:
یعنی اگر بخواهی با وسیله ای مانند قاشق از مخلوط مقداری را برداری، از هر کدام از اجزا در قاشق وجود نداشته باشد.(مخلوط ناهمگن)
ولی وقتی می خواهی یک قاشق آب نمک از لیوان محتوی آب نمک برداری، در آن قاشق هم آب و هم نمک وجود دارد.( مخلوط همگن)
خون چه نوع مخلوطی است
سلام.لطفا گاز در جامد را توضیح داده و مثال بزنید
لطفا مثالی از جامد در گاز بگویید
پاسخ:
ذرات گرد و غبار در هوا
ببخشید میشه جواب جمع اوری اطلاعات که با این سوال موتدسازنده قهوه رئغن زیتدن صابون و شامپو رو بدید
واقعا ممنون میشم

الیاژ "محلول" جامد در جامده؟
پاسخ:
بله
جگونه اجزای تشکیل دهنده شربت آبلیمو را ازهم جدا کنیم؟ 

لطفا یک مثال برای مخلوط ناهمگن غیر معلق غیر کلوئیدی جامد بزنید 
ممنون 
آب معدنی مخلوط است یا ترکیب؟
پاسخ:
مخلوط
آب نمک مخلوط همگن است یا ناهمگن؟
پاسخ:
همگن

عالی بود  لطفا حالت فیزیکی کپسول هوا را بنویسید ممننننننننننون

نشاسته اسید درست؟ 
چه ماده ای رو برای شناسایی نشاسته استفاده می کنند که رنگ نشاسته بنفش می کنه؟
پاسخ:
نشاسته اسید نیست


لطفا میشه مخلوط فلز در اب با دو مثال بگوییدلطفا میشه مخلوط فلز در اب با دو مثال بگویید


ببخشید گازوئل ونشسته خالص است یا ناخالص ؟
انعطاف پذیری و اشتعال پذیری و گران روی و شفافیت و سرعت انجام واکنش جزو خاصیت فیزیکی است یا شیمیایی؟
کسی پاور علوم هشتم فصل اول رو نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا حلال وحل شونده باران اسیدی رو بگید
از آنجایی که باز ها و اسید ها جزع ترکیب ها هستند و ترکیب هم نوعی ماده ی خالص است پس مواد باز و اسید خالص اند.پس شیر که یک اسید ضعیف است که پی هاش ان پنج و نیم است پس شیر یک ماده ی خالص است
پاسخ:
تمام مواد درصد خلوص دارند.بعضی مثلا نود درصد خالصند و ...
عالی بود عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللیییییییییییییی
۱۷ دی ۹۴ ، ۱۷:۲۹ زینب شاهرودی
سلام ببخشید می شود لطف کنید وبه من بگید که شیر خالص است یا ناخالص؟
لطف می کنید!!!
حلال و حل شونده ی سکه پول ،سیب ،دانه های قهوه ،صابون ، شامپو ، روغن زیتون و گلاب
من این همه رو چه جوری توی امتحان بنویسم
سلام ببخشید حلال و حل شونده در کپسول هوا چیه لطفا سریع جواب بدین
۲۲ آذر ۹۴ ، ۱۹:۳۱ محمد بهرامی
مخلوط آب و آهک خواصیت بازی دارد یا اسیدی لطفا خیلی زود جواب دهید
ممنون
 ممنون
و لطفا به سایت من نیز سر بزنید .
عاااااااااالی بود

ممنون مفید واقع شد!!!!!!!!!!!!!!!

بدردنخور اه حداقل چارتامثال میوردید
پاسخ:
مثال  ها در جدول مخلوط ها نوشته شده است .
میشه برای استفاده درست از مخلوط محلول ها چند پیشنهاد بدید؟؟

۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۸:۰۶ امیرمحمد میرزایی
ببخشید میشه چند تا مثال بزارید
سلام خانوما و آقایان فلز با فلز ترکیب نمی شود بلکه مخلوط می شود
محلول جامد در گاز  می شود نفتالین در هوا
سلام یه سوال چرا میوه هارو میگن مخلوط?اخه میوه ها از مولکول بدست اومدن در واقع ترکیب هستند بعد الیاژ ها هم که ترکیب میشن دو عنصر?????پس چرا میگن محلول?ایا محلول و بعضی ترکیب ها شبیه یامثل همند?
میشه یک محلول جامد در گاز نام ببرید
معذرت می خام من به تازگی مطلب شما رو خوندم و  من یه کنفرانس در پیش دارم درمورد تقطیر جز به جز سوالی در این باره داشتم می خواستم بدونم شما میتونید به من کمک کنید ؟سوالم اینه که نفت خام چه نوع مخلوطی است و اگر نا همگن بود ایا امولسیون است یا کلویید و یا سوسپانسیون خیلی ممنون میشم هر چه زود تر پاسخم رو بدید
سلام، لطفا بفرمایید در شستن سبزی از کدام روش جدا سازی مخلوط ها استفاده می شود. صاف کردن  یا سر ریز کردن.با تشکر

آقا سلام.

وبلاگتون خیلی آموزنده بود.

ایران به چنین معلم هایی مثل شما نیاز دارد.

میوه ها مثلا سیب مخلوط همگن است یا ناهمگن؟
خوب بود
میشه سریع جوابمو بدین بخدا امتحان دارم چطور بفهمیم یه ماده حلال یا حل شونده؟؟؟

ببخشید مخلوط هیدروژن در آرگون و نئون چه مخلوطیست؟آخه هیدروژن به قسمت بالا صعود میکنه پس مخلوط همگن نیست «اجزا یکنواخت پخش نشده» و نه مخلوط ناهمگنه چون اجزا قابل تشخیص نیست 
۲۶ مهر ۹۴ ، ۲۲:۰۴ نسیم فرزانگان
با تشکر از سایت آموزندتون استاد...
لایک داری!!!!
 خیلللللللی عالی
ازبابت مطالبی که به اشتراک گذاشتیدممنونم
Vaghan chert bood
جواب دوستمون مایع در جامد میشه موادی که دردندون پزشکی ها بکار میبرند زمانی که مایع وجامد درگاز میشه دوددرهوا
ba arze salam va khaste nabashid khedmate hame zahmat kesha dostane aziz chejor ab ro az naft joda konim
سلام ممنون از مطالب تون به  خیلی به دردم خورد اما یه سوال دارم انحلال کدام ا این مواد در آب گرماده هست ؟نمک اکسیژن شکر روغن
سلام ببخشید میتونید یک مثال برای محلول مایع در جامد و  جامد در گاز بزنید لطفا

چرت بود در حد تیم ملی ایران ای چه مسخره بازیه دکان باز کردید

شربت آلبالو چه نوع مخلوطی است؟

سلام سایت خوبی دارید متشکرم از سایتتان جوابی را که خواستم پیدا کردم ممنون
۲۰ مهر ۹۴ ، ۰۱:۰۹ مروروارید
ببخشیدمواد  تشکیل دهنده ی مخلوط قهوه چیست
۱۸ مهر ۹۴ ، ۲۲:۱۶ فرزانه خزاعی
سلام
ممنون از این همه مطالب مهم. عالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی
عالی بود مرررررررررررسی
کاملا چرت
خوبه خوبه

ببخشید میشه مواد تشکیل دهنده ی قهوه-روغن زیتون-شامپو -صابون
ممنون
سلام لطفا حلال و حل شونده طلا رو بگید ممنون  
پاسخ:
طلای مذاب حلال و سایر فلزات مذاب مانند مس حل شونده
سلام. خیلی ببخشید ولی مطالبت به درد مدارس عادی می خوره . به دردم نخورد مدرسه من طوریه که مطالب سنگین با ما کار می کنن.
عالی بود دمتون جیز مثبت رو کلمه
۱۳ مهر ۹۴ ، ۱۹:۵۹ دانش آموز مدرسه نمونه
سلام ببخشید میشه یک نوع مخلوط همگن مایع در جامد و یک نوع مخلوط همگن مایع درگاز نام ببرید؟ممنون
پاسخ:
http://oloometajrobi.blog.ir/post/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7
خسته نباشیدببخشیدحلال وحل شونده اکسیژن درآب  چیه ممنون میشم سریع جواب بدید
پاسخ:
آب حلال-اکسیژن حل شونده
سلام حالال وحل شونده آب والکل واسیداستیک درآب چیه 
لطفاسریع جواب بدین مرسی
۱۳ مهر ۹۴ ، ۱۵:۴۳ فیلیپ کاتلر
خوب
سلام میشه مواد سازنده ی شامپو-قهوه-روغن زیتون و صابون رو بگین ممنون میشم
سلام میشه لطفا چند تا مخلوط همگن و ناهمگن رو معرفی کنید باتشکر
سلام خسته نباشید یه سوال داشتم ممنون میشم اگه زود جواب بدین : زیتون چه نوع مخلوطی است؟
پاسخ:
زیتوووون؟؟؟؟
سلام خسته نباشید میشه بگیدکدام اجزای سکه هست ک حل شونده وکدام حلال است
سلام خسته نباشید میشه چند تا حلال بگید ک چند نوع حل شونده داشته باشه؟؟؟
مثل نفت ک حلاله رنگ و غیر و چربی هستش 
پاسخ:
تتراکلرواتن-استون-بنزین
باسلام هر محلول مخلوط است ولی هر مخلوط محلول نیست یعنی چی؟
پاسخ:
به مخلوط های همگن ، محلول گفته می شود . پس تمام محلول ها مخلوط(همگن)محسوب می شوند. مخلوط های ناهمگن محلول نیستند!!!
سلام واقعا مطالب خوبی گذاشته بودید خیلی ممنون ومتشکرم
سلام وبلاگ خیلی خوبیه ولی من یه سوال دارم
درمحلول هوا اکسیژن حلال است یا هیدروژن
ممنون میشم اگه جواب بدین
باتشکر
پاسخ:
نیتروژن
سلام لطفا حلال وحل شونده در کپسول هوا رامشخص کنید
۱۱ مهر ۹۴ ، ۱۷:۵۶ علی رضا خانی
دستون درد نکنه 
کارم راه افتاد 
۱۱ مهر ۹۴ ، ۱۷:۴۴ محمد حسین
سلام اگه میشه بقیه مخلوط ها رو هم بزارد 
سلام . ببخشید می خواستم بدونم  مه چه نوع مخلوطیه ؟
سلام از تو خواهش می کنم بهم بگو سکه طلا کدام قسمتش طلا وکدام قسمتش حل شونده است
عالی بود
ممنون عالیییییییی بود خیلی به دردم خورد👌
سلام میشه کلویید هارو کامل بگید
بعد تازه این مطالب بسیار مبتدی استو به درد مدارس عادی میخورد نه به درد مااا...
سلام..سایت شما ناکامل است و بسیاری از موارد و مثال ها را شامل نیست..لطفا کامل کنید..

ناهمگن 2 دسته است  معلق و غیر معلق و برای هر کدام مثال داریم...مثال برای گاز های ناهمگن و.......
خیلی  ابتدایی بود
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۹:۵۳ مهشید نوریانی
مرسی مطالبتون خیلی جالب و آموزنده بود .ممنون که سایت خوبی رو برای ما فراهم کردید....
میشه ویژگی های مواد خالص و مخلوط رو هم بزارین؟ جونم در اومد بس که گشتم.
مرسی از مطالبتون می خواستم ببینم ادکلن مخلوط همگنه؟
۰۹ مهر ۹۴ ، ۱۳:۰۵ دانش آموز دبیرستان نمونه(دوره ی اول)
تورو خدا برای گاز در مایع مثال بیشتری بزنید
پاسخ:
حباب های داخل مایع های مختلف

سلام مرسی از توضیح خوبتون .میخواستم ببینم اجیل و قهوه جزچه مخلوط هایی هستند؟ممنون میشم اگه جواب بدید

۰۹ مهر ۹۴ ، ۰۷:۲۸ حمید رضا یاوری
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی بود

سلام مطالب مفید بود امید وارم جامعه بشری هر روز ارتقاع پپیدا کند ممنون از همه دوستان
اولا به نظرات جواب می دادین اما الان نه
خیلی بد شده
سلام چند تا از مثال های همگن جامد رو بزنید؟
پاسخ:
آلیاژ فلزات مختلف ...
سلام

میشه بگید در محلول اب سرکه کدام حلال و کدام حل شونده ??????
پاسخ:
حجم هر کدام بیشتر بود،حلال به حساب می آید...اگر به یک اندازه بودند، آب حلال است .

سلام ،ممنون از سایتتون ،میشه بگید حلال و حل شونده در سکه طلا چیه؟

پاسخ:
باید عیار آن مشخص شود .
سلام،ممنون از سایتتون،میشه بگید حلال و حل شونده در سکه طلا چیه؟
۰۷ مهر ۹۴ ، ۱۹:۳۱ سید علی همایونفر
لطفا مطالباتان را خوب بنویسید

پاسخ:
از چه نظر؟
با سلام
خون چه نوع مخلوطی است؟
پاسخ:
همگن
هه فوق العاده چرت بود الان توقع داری با اون یه دونه توضیح ابتدایی که دادی تشکرم کنیم
من وقت ندارم  این همه مطلب رو بخونم  کاش به صورت مستقیم مواد مخلوط و خالص رو میزاشتید
من وقت ندارم  این همه مطلب رو بخونم  کاش به صورت مستقیم مواد مخلوط و خالص رو میزاشتید
aliiiiiiiiiiiiiiiiiiii bood. faghat beh man begid ke shishe makhloot nahamgene ya hamgen
پاسخ:
همگن
بسیار ممنون و متشکرم
ببخشید نشاسته در آب سرد یا داغ حل میشود؟ اگر میتوانید لطفا برایم اثبات کنید
میسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!!!
۰۵ مهر ۹۴ ، ۲۱:۴۲ سال هشتمی
سلام باتشکر ازتون میخواستم از (اطلاعات جمع آوری کنید ) مطالبی بزارید والا منکه دربدر شدم ازبس گشتم و پیدا نکردم
۰۵ مهر ۹۴ ، ۲۰:۲۴ امیرحسین رباطی

خیلی ممنون توضیحات کامل بود 
میخواستم ببینم منابع این مطالب چیه ؟اگه بزارین ممنون میشم
سلام

امیدوارم مطالب جدید داشته باشید چون خیلی مشتاقم خیلی ممنونم از این مطالبتون
سلام خیلی عالی بود خیلی زیاد ممنون از زحماتتون
اگه میشه پاسخ فعالیت ها و آزیمایش کنیدها رو بزارید ممنون میشم
بعد هم اگه ممکنه مثال های بیشتری بزارید
سلام چرا گلاب نوعی مخلوط است؟
میشه بگید سکه همگن یا نا همگن  خیلی ممنون
میشه بگید سکه همگن یا نا همگن  خیلی ممنون
ایا ناهمگن های سوسپانسیون فقط جامد در مایع است؟؟
سلام حالت های فیزیکی کپسول هوا و چای شیرین و نوشابه و سکه طلا چیه؟
ببخشید میشه تعریف کامل و واضع سوسپانسیون رو بگید
۰۴ مهر ۹۴ ، ۲۱:۳۴ سمیر یزدانی

چرا محلول اب ونمک کدر می باشد؟

پاسخ:
چون حرکت ذرات آن ها متفاوت است ...
۰۴ مهر ۹۴ ، ۲۱:۲۵ سمیر یزدانی

سلام

چرا محلول اب و نمک کدر است اما محلول شکر و اب شفاف ؟

ممنون از وب اموزنده و عالیتون

سلام عسل محلول هست یا مخلوط و لطفا دلیلش را توضیح دهید با تشکر فراوان
پاسخ:
تمام محلول ها ، مخلوط هستند!!!
سلام ببخشید یک محلول جامد در گاز را میشه معرفی کنید؟
پاسخ:
ذرات گرد و غبار در هوا
سلام خیلی ممنون ازمطالبتون خیلی کامل بود
برای حلال های جامد و گاز میشه مثال بزنید
با سلام بسیار سایت آموزنده ای بود.اگر امکانش هست پاسخ فعالیت های کتاب علوم پایه هشتم را بگذارید. باتشکر
۰۱ مهر ۹۴ ، ۱۶:۴۳ سال هشتمی
سلام ممنون عالی بود فقط اگه میشه یک سایت یا مرجع برای سال هشتمی ها که مطالب جامع تر و برای اطلاع بیشتر می خوان معرفی کنین؟
باتشکر
سلام. می خواستم بدونم در همگن محلول اب در قند با محلول اب در شکر یکیه؟
پاسخ:
آب در قند نداریم.....درستش  قند در آب است....بله هردو بعد از حل شدن کامل محلول همگن هستند.
سلام،میخواستم بدونم که تفاوت مخلوط ناهمگن گاز در مایع با مایع در گاز چیست؟
سلام میخواستم ببینم که اسید ها را باید در چه ظرفی ریخت
پاسخ:
شیشه
سلام میخواستم اگه میشه حلال و حل شونده های مواد زیر را مشخص کنید سرکه . الکل.کپسول گاز.نوشابه
سلام لطفا بگید که ایا اب معدنی مخلوط است یا محلول
پاسخ:
آب معدنی، محلول مواد معدنی در آب است و محلول هم نوعی مخلوط است . ( به مخلوط همگن ، محلول می گویند )!
سلام میخواستم ببینم که اب معدنی خالص یا ترکیب و اگر مخلوطه از چه نوعی است؟
با سلام میخواستم ببینم که محلول جامد در مایع با مایع در جامد فرقی میکند یا نه ؟
پاسخ:
تفاوت دارد - در محلول جامد در مایع ، مایع حلال و جامد حل شونده است ولی در محلول مایع در جامد ، جامد حلال و مایع حل شونده !
با سلام میخواستم ببینم که در کبسول های گاز کدام حلال و کدام حل شونده است
پاسخ:
بستگی به نوع و مقدار گاز درون آن ها دارد !
سلام
ما در محلول آب و الکل میگوییم آن که مقدارش بیشتر است حلال حساب میشود !  اما آیا در هوا هم اینطور حلال و حل شونده مشخص میشوند؟
پاسخ:
در هوا ، نیتروژن بیشترین مقدار را دارد!
هواناهمگنه ؟ چطورمی تون شکرراازنمک جداکرد؟اجزای الکل ؟ دستگاه دیالیز چگونه کارمی کند؟صابون ناهمگنه؟ قهوه چطور؟
مثال برای همگن و ناهمگن نداشت
پاسخ:
تمام محلول های مایع در مایع همگن هستند مانند الکل در آب و ...
خاک در آب مخلوط نا همگمن است
سلام.میتونم ی سوال بکنم؟؟؟؟ سوالم اینه که فرق بین مواد مرکب و مخلوط چیه؟ممنونم هرچه زود تر پاسخ دهید
پاسخ:
مواد مرکب زیرمجموعه مواد خالص محسوب می شوند ولی مخلوط ها زیرمجموعه ناخالص ها هستند!
عالیه
ممنون
سلام مرسی واقعا عالی بوووووود.خیلی از مطالبتون استفاده کردم . 
اما اگه مطالب بیشتری بذارید  عالی ترم می شه!!!!!!!!!!!!!
خیلی مفید,اموزنده و جذاب بود مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۲۴ کیوان الله خان!
سلام. ببخشید میخاستم بدونم چطور تشخیص بدیم الکل توی یک ابمیوه مونده هست یا نه. تشکر.
سلام  لطفا سه روش جدا کردن گاز کربن دی اکسید حل شده را در نوشابه گاز دار نام ببرید . ممنون میشوم.

اگر دو جز حلال و حل شونده حجم برابری داشته باشند چگونه حلال را از حل شونده تشخیص دهیم؟ آیا فرقی نمی نمی کند که جز حلال و حل شونده چه ماده ای است؟

پاسخ:
در صورت هم اندازه بودن دو ماده ، آن ماده ای را که از اهمیت و شهرت بیشتری برخوردار است، حلال می نامیم.
۱۱ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۲۲ شاگرد محبوب

اقا چگونه کناره های نمونه سوالاتتان را خط گزاری می کنید(بارم"ردیف)

 

پاسخ:
روش های مختلفی وجود داره ...تو اینترنت قسمت آموزش ورد ،بخش جدول ها رو بگرد پیدا می کنی!
ممنون 
ممنون
خوب بود ممنون
ولی فک نمیکنید یکم ابتدایی بود؟ :/
پاسخ:
تشکر
در نظرات دیگر به سوال شما پاسخ داده ام!
سلام میخواستم بدونم  فراورده ترکیب سدیم هیدروکسید با باریم هیدروکسی چی میشه
با تشکر
پاسخ:
واکنش نمی دهند!
سلام وخسته نباشید اقا تو رو خدا من را ببخشید که به شما بی مورد تهمت زدم لطفا جواب دهید
پاسخ:
خواهش می کنم ...
برای پاسخ دادن به شما شعر زیر را تقدیم شما می کنم :

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد *** خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست *** که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای *** فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان *** نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

صبا بر آن سر زلف اَر دل مرا بینی *** ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت *** ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری *** که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

غبار راهگذارت کجاست تا حافظ *** به یادگار نسیم صبا نگه دارد


اقا سلام شما معلم خوبی هستین ولی بی انصاف اید چون به اونایی که امده بودن کلاس خصوصی شما سوال ها رو پخش کردین
پاسخ:
همه می دانند که بنده اهل چنین کار های زشت و ناپسند نیستم !
اولا خاک تو سر خوتون کسایی که گفتین آوزنده نبود چون که هنوز املاتونم مشکل داره .
کی اصلا رو با سین می نویسه ؟؟؟
پچه کلاس اولی !
خودت تو این درسا نمره ی چند می گیری ؟
در حد سمپاد نبود برای دانش اموزان مدارس عادی خوبه .
ببخشید اگه میشه بگید جواب این سوال چیه ?
با مخلوط کردن اب و الکل کدام گزینه در مورد چگالی درست است ?
بیشتر
برابر
کمتر 
هیچ کدام 
اگه میشه دلیلش رو هم بگید
چرا نشاسته در اب حل نمی شود
پاسخ:

نشاسته کربوهیدرات گیاهی است و گیاهان مواد غذایی خود را به صورت نشاسته ذخیره می کنند. کربوهیدراتها ترکیباتی هستند که از ترکیب شدن کربن، هیدروژن و اکسیژن به وجود امده اند. نشاسته دارای فرمول (C6H10O5)n می باشد.

نشاسته در آب داغ به خوبی محلول است، اما در آب سرد، انحلال پذیری کمتری دارد.

زیرا آب داغ باعث متورم شدن دانه های نشاسته شده و آن را به دو جزء آمیلوز و آمیلوپکتین که هر دو از چندین قند تشکیل شده اند، تفکیک می کند. هر دو امیلوز و آمیلوپکتین در آب داغ محلول هستند، زیرا دارای گروه های OH بوده و می توانند با آب پیوند هیدروژنی تشکیل دهند.

اما آمیلوز در آب سرد کمتر حل می شود، به همین دلیل نشاسته در اب سرد کمتر حل می شود، اما نامحلول نیست
چگونه اب در نفت حل میشود
پاسخ:
به معنای واقعی کلمه حل نمی شود ولی به وسیله امولسیون کننده ها می شود آن خاصیت را ایجاد کرد.
ســـــــــلام
مـــــــــــرســــــــــی
برا سطح چهارم_پنجم ابتدایی عـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــیه
۰۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۵۸ انیتا بیات
سلام  من این مطدلب را خواندم خیلی استفاده کردم .ممنونم
۰۳ دی ۹۳ ، ۱۸:۲۵ انیتا بیات
سلام خیلی موضوعات جالبی بود. باتشکر
۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۴۹ ریحانه (روکسانا)
سایت خوبیداریداما اونی که من می خواستم نداشتیدیه ذره اضافه ترازکتاب مطلب بذاریدچی میشه؟                                                                                    thank    youuuuuuuuuuuuu

عالی بود وپر محتوی
عالیه ممنون از شما
اصلا اموزنده نبود خاک تو سرتون
آیا مواد جامد درآب حل میشوند؟

پاسخ:
بله
۰۷ آذر ۹۳ ، ۱۳:۴۲ تیزهوش علامه طباطبایی
عالی لطفا جواب بدین
پاسخ:
؟؟؟؟
سطحش خیلی عادیه این برای بچه پنجم .ششم است . من برای سال هشتم میخوام .
پاسخ:
به سایت  www.chemyazd.com سر بزنید !

 

ایول مطالبش محشرررررررررررر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خیلی خوب بود

 

۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۰:۲۴ یک بچه درسخون
ممنون خیلی عالی بود اون هایی که میگن بده یا عقل ندارند یا از روی شوخی می گن ولی خیلیمطلب خوبی بود
خوب بود بدک نبود.
۲۸ مهر ۹۳ ، ۲۰:۱۱ احمد شهریاری
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

مطالب بهتری نداشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟******* ******مطالب بهتری نداشتین???????????????????
سلام .مطالبتون واقعا اموزنده و مفیده . مرسی
۲۰ مهر ۹۳ ، ۱۲:۲۱ مریم حیدری
اسلا خوب نبود . خاک تو سرتون
پاسخ:
اصلاً !!!!!

ممنون عالی بود
۱۸ مهر ۹۳ ، ۱۵:۲۴ تینا اکبری
خوب بود مرسی

سلام ممنون خیلی خوب بود

سلام خیلی عالیییییییه لطفا بقیه راهم بگذارید باتشکرفراوان

سلام خیلی عالی بود ولی اگه می شه جواب فعالیت وازمایش کنید هشتم را هم در سایت بگذارید خیلی ممنون

۱۱ مهر ۹۳ ، ۱۱:۳۰ علی حبیبی
سلام خدمت شما.
از این مطالب استفاده ی زیلدی بردم.
خیلی ممنون.
۰۸ مهر ۹۳ ، ۱۹:۱۷ محمدرضا قنبری
سلام سایتتان خیلی آموزنده است.فقط می خواستم بدانم پاسخ فعالیت های هشتم  را در سایت می گذارید یانه ؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی